Search for "lifeline" | ConnectTo Communications

Search for: "lifeline"

ConnectTo Lifeline Service

Անվճար բջջային հեռախոս(Smartphone) Անվճար բջջային ծառայություն(Free Mobile Service) Անվճար հայկական հեռուստատեսային ծառայություն(Armenian TV Service) Ծառայությունից կարող են օգտվել ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքները(Lifeline) Զանգահարեք`  747-228-1459 TollFree: 888-519-5098 Կամ լրացրեք Ձեր կոնտակտային տվյալները, մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ։
Read more

ConnectTo Lifeline

Անվճար բջջային հեռախոս(Smartphone) Անվճար բջջային ծառայություն(Free Mobile Service) Անվճար հայկական հեռուստատեսային ծառայություն(Armenian TV Service) Ծառայությունից կարող են օգտվել ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքները(Lifeline) Զանգահարեք`  747-228-1460 TollFree: 888-528-9741 Կամ  լրացրեք  Ձեր կոնտակտային տվյալները,  մեր մասնագետները  կապ  կհաստատեն   Ձեզ  հետ։
Read more

Home Phone

ConnectTo Communications provides conventional POTS as well as Digital VoIP phone services to its customers. In both cases,  ConnectTo Communications participates in Federal and State low income family support programs - LifeLine - and provides low cost full service phone service to its low income customers.
Read more